لینک های مربوط به کمپین صدای معلمان دربند باشیم

تا جایی که توانستم لینک های مربوط به کمپین صدای معلمان دربند باشیم را  گرد آوری کردم . شک ندارم که خیلی از لینک های فارسی را نتوانستم اینجا بیارم اما در مورد لینک های انگلیسی چون تعدادشون کمتر بود احتمال میدم هر چی تا الان منتشر شده را آوردم.
چهار تا لینک هست که با ( IT )  و ( DW ) مشخص شدند. سه لینک اول به زبان ایتالیایی هستند و یک لینک هم آلمانی.

اگر لینکی پیدا کردید که اینجا نبود به ویژه در بخش لینک های  خارجی سپاس گزار میشم اگه تو کامنت ها بنویسید :)
=====================


 1. http://twbglobal.org/profiles/blogs/thinking-of-iranian-teachers-on-the-eve-of-international-teachers?xg_source=shorten_twitter
 2. https://www.iranhumanrights.org/2012/10/ebadi_teachers/
 3. http://womennewsnetwork.net/2012/10/03/c/
 4. http://www.iranian.com/main/2012/sep/imprisoned-iranian-teachers-prisoners-day
 5. http://radiozamaneh.com/english/content/concern-plight-jailed-teachers
 6. http://nedayeazadi.org/english.php?id=160
 7. https://www.iranhumanrights.org/2012/09/teachers/
 8. http://soroodekouhestan.blogspot.se/2012/09/blog-post_30.html
 9. http://soroodekouhestan.blogspot.se/2012/09/lets-be-voice-of-sufferings-of-iranian.html
 10. http://www.cgil.it/dettagliodocumento.aspx?ID=19841 (IT)
 11. http://www.cgil.it/Archivio/Internazionale/AreeGeografiche/MedioEVicinoOriente/Iran/Lettera_Iran.pdf (IT)
 12. http://www.cgil.it/Archivio/Internazionale/AreeGeografiche/MedioEVicinoOriente/Iran/Iran_allegato.pdf  (IT)
 13. http://englishtogerman.wordpress.com/2012/09/26/iranische-aktivisten-starten-kampagne-fur-inhaftierte-lehrer/  (DW)
 14. Old links
 15. http://www.gopetition.com/petitions/free-iranian-teacher-and-labor-activist-rasoul-badaghi.html
 16. http://www.gopetition.com/petitions/free-union-board-member-teacher-mahmoud-bagheri.html
 17. http://www.gopetition.com/petitions/free-retired-teacher-mohammad-amin-agoshi.html
 18. http://www.gopetition.com/petitions/free-ali-pour-soleiman.html
 19. http://www.gopetition.com/petitions/free-mehdi-farahi-shandiz-iranian-teacher-and-labor-ac.html
 20. http://www.ei-ie.org/en/news/news_details/1770
 21. http://www.ei-ie.org/en/news/news_details/2280
 22. http://www.ei-ie.org/en/uaas/uaa_details/39
 23. http://www.guardian.co.uk/world/iran-blog/2012/may/16/iran-kurdish-teacher-farzad-kamangar
 24. Persian links
 25. https://balatarin.com/permlink/2012/10/3/3163119
 26. https://balatarin.com/permlink/2012/10/3/3163109
 27. https://balatarin.com/permlink/2012/10/3/3163097
 28. https://balatarin.com/permlink/2012/10/3/3163093
 29. https://balatarin.com/permlink/2012/10/3/3162237
 30. https://balatarin.com/permlink/2012/10/3/3163083
 31. https://balatarin.com/permlink/2012/10/3/3163092
 32. https://balatarin.com/permlink/2012/10/3/3163102
 33. https://balatarin.com/permlink/2012/10/3/3163131
 34. https://balatarin.com/permlink/2012/10/3/3163134
 35. https://balatarin.com/permlink/2012/9/19/3150236
 36. https://balatarin.com/permlink/2012/9/18/3149019
 37. https://balatarin.com/permlink/2012/9/22/3152533
 38. https://balatarin.com/permlink/2012/9/17/3148451
 39. https://balatarin.com/permlink/2012/9/20/3151088
 40. https://balatarin.com/permlink/2012/9/22/3152417
 41. https://balatarin.com/permlink/2012/9/22/3152328
 42. https://balatarin.com/permlink/2012/9/18/3148719
 43. http://www.rahesabz.net/story/59230/
 44. https://balatarin.com/permlink/2012/9/22/3152406
 45. https://balatarin.com/permlink/2012/10/4/3163674
No comments: