Öppet brev till Carl Bildt :Låt frågan om mänskliga rättigheter prägla din resa till Iran

Låt frågan om mänskliga rättigheter prägla din resa till Iran
Sveriges utrikesminister Carl Bild
Foto: SR Internation
Det ligger i Sveriges intresse att bevaka de mänskliga och demokratiska rättigheterna i Iran.
Frihet, demokrati och mänskliga rättigheter är garanten för långsiktiga och stabila ekonomiska och diplomatiska relationer mellan Iran och de demokratistyrda länderna. Utöver de internationella förpliktelser som Sverige alltid har stått för är det även viktig för Sverige att Iran utvecklas allt mer till ett land med respekt för de mänskliga rättigheterna.
Merparten av tiden under den islamiska republikens styre har mänskliga och medborgerliga rättigheter har kränkts och tio tusentals iranier tvingats att söka skydd i de europeiska länderna och inte minst i Sverige.
Mötesfrihet, press & media samt fackföreningar har varit mer eller mindre förbjudna och rättväsendet är inte självständig och fri från den politiska etablisemanget. Domstolar baserar allt för ofta sina domar på åtalades erkännande under tvång och tortyr. Detta har medfört att rättsystemet överskuggats av  landets hårda och hänsynslösa säkerhetspolitik.
Den brutala och hänsynslösa sättet som de fredliga demonstrationer slogs ner inför och efter valet 2009, där flera hundra människor dog, följdes av fyra år systematiska förföljelser, spårlösa försvinnanden av regimkritiker, tortyr av fångar samt tryckförbud av flera tidningar. Det som gör denna period annorlunda än de tidigare 30 åren med islamiska republikens maktinnehav är att nu var det även kända och högt uppsatta personer inom regimen som hamnade under regimens förtryck. Mir Hosein Mossavi tidigare premiärminister, Mehdi Karroubi tidigare talman var bara två av många fler som fick gå genom regimens hårda domar. Efter mer än tusen dagar husarrest finns inget tecken på deras frihet.
Många oppositionella iranier tvivlar på att väst bryr sig om det rådande politiska förtrycket i Iran och att de mest grundläggande mänskliga rättigheter försummas av regimen. Ekonomiska och politiska intressen ligger i fokus. Därför är det av stor vikt att du, vid dina samtal med iranska regeringens företrädare betonar på att svenska regeringen och svenska folket vill att iranska regimen respekterar åtminstone sina egna lagar och konventioner de har skrivit under.
Vi vill dessutom uppmärksamma dig om det katastrofala miljö- och klimatförhållanden som råder i Iran och i synnerhet i de större städerna. Om inget görs kan vi inom kort bevittna stora mänskliga katastrofer med tiotusentals människor som offer.
Det är vedertaget att miljö och klimat är en global angelägenhet och därför ber vi dig att i dina samtal kräver den iranska regeringen att följa de internationella överenskommelserna.
Under din resa och dina samtal med president Rouhanis regeringsföreträdare bör du vara tydlig med att hållbar utveckling bara kan åstadkommas om man skapar demokratiska lagar och regler.  Att bejaka mänskliga rättigheter skapar lugn och trygghet i samhället och är en förutsättning för att alla ska kunna känna sig delaktiga och bidra med samhällets utveckling.
Med stort TACK!

No comments: