Fängslade journalister i Iran

 Olle Thorell (S)
Riksdagsman Olle Thorell (S) skrev ett brev till utrikesminister Carl Bildt med anledning av den senaste arresteringsvågen av journalister i Iran. Olle Thorell är ledamot i utrikesutskottet.
Han skriver:

De senaste dagarna har den iranska regimen slagit till mot journalister i landet och fängslat minst 14 journalister. Dessa anklagas för att ha haft samröre med regimkritiska grupper. Iran använder just argumentet att journalister samarbetar med olika oppositionsgrupper som en förevändning för att slå till hårt mot yttrandefriheten, som är i det närmaste obefintlig i landet.
Säkerhetsstyrkor har de senaste dagarna slagit till mot ett flertal redaktioner. Journalister har fängslats, lokaler har vandaliserats och husrannsakningar har genomförts.
Den iranska regimen måste snarast och villkorslöst frige de fängslade journalisterna och respektera de mänskliga rättigheterna, som landet ständigt kränker. Det är allvarligt att regimen i Iran trots vädjanden från människorättsorganisationer som Amnesty och trots protester från världssamfundet återkommande kränker de mänskliga rättigheterna.
Erfarenheterna visar att omvärldens protester mot den iranska regimens förtryck av den egna befolkningen ibland kan ge resultat. Det är viktigt att Sverige tydligt markerar mot Iran efter fängslandet av ett antal journalister nyligen.
Vad avser utrikesministern att vidta för åtgärder för att markera mot Iran, och kommer utrikesministern att verka för att regeringen ska kräva att Iran omedelbart friger de fängslade journalisterna?

No comments: