بازتاب نامه ی سفیران سبز امید به محمد مُرسی در آستانه ی سفر به ایرانشورای سفیران سبز امید با انتشار نامه ای خطاب به محمد مُرسی رییس جمهور جدید مصر، نکاتی را در رابطه با جنبش سبز مردم  ایران و رهبران در حصر جنبش  بیان کردند. این نامه که به سه زبان عربی ، انگلیسی و فارسی منتشر شد از سوی رسانه های مختلف مورد توجه قرار گرفت و در شبکه های اجتماعی به سرعت بازخوان شد. من لینک های این نامه که در رسانه های مختلف منتشر شده را تا جایی که توانستم اینجا گرد آوردم.* ندا سبز آزادی (فارسی)  و (انگلیسی*  

No comments: