یک پرسش!


آیا می دانید آخرین یادداشت با موضوع "کوهنوردی" در مطبوعات ایران کدام عنوان است  و چه هنگام منتشر شده؟

2 comments:

Anonymous said...

مربوط به حادثه کشته شدن یک استاد دانشگاه در کوههای تهران که در فروردین ماه و روزنامه ایران به چاپ رسید.

! برج سینا said...

http://boorjsina.persianblog.ir/post/221/ کژ مداری