چند پرسش در حوزه ی رسانه و مدیریت بحران

1- کدامیک از افراد زیر معمولا وقایع مهم خبری را در استودیو بررسی می کنند و به عنوان سر خبرنگار فرض می شود؟
الف) گزارشگر
ب) دبیر سرویس
ج) سردبیر (ویراستار)
د) گوینده خبر

2- چه نوع رسانه ای متکی بر اطلاعات جزئی می باشد و درست در زمان وقوع حادثه گزارش نمی کند؟
الف) تلویزیون
ب) مطبوعات
ج) رادیو

3-در نظر گرفتن "رسانه ها" به عنوان "دشمن" می تواند قانون کلی خوبی باشد؟
الف) صحیح
ب) نادرست

4-گزارشگر خبرهای دست اول معمولا در حوزه های مختلف خبری به منظور پوشش خبری گماشته شده است؟
الف) صحیح
ب) نادرست

5-رسانه نیز مانند عموم مردم حق مساوی برای دسترسی به اطلاعات دارد؟
الف) صحیح
ب) نادرست

6- توهین نامه ها معمولا به چه صورتی ارائه می شوند؟
الف)گفتار شفاهی
ب)گفتار مکتوب

7- طبق تحقیقات ، اکثر مردم از کدامیک از موارد زیر ترس دارند؟
الف)سخنرانی عمومی
ب)مرگ

8- یک فیلمبردار تلویزیونی در حال تصویر برداری از صحنه تصادف ماشینی که افرادی در آن صدمه دیده اند هست ،شما باید چه کار کنید؟
الف) آنها را نادیده بگیرید.
ب)دست خود را برروی لنز دوربین قرار دهید.
ج)بیماران را بپوشانید تا از حریم آنها محافظت شود.

9- در فاصله 15 متری شما از دید عکاسان خبری در امان هستید.
الف)درست
ب)نادرست

10- اگر در صحنه حادثه از شما نظرسنجی شود ،کدامیک از کارهای زیر را انجام می دهید؟
الف)آزادانه نظر می دهید
ب) با شرط و شروط نظر می دهید
ج) نظر خویش را بطور غیر رسمی ( نه در مقابل دوربین ) ارائه می دهید
د) از حدس زدن امتناع می ورزید

11-اگر از شما بخواهند مصاحبه ای در مقابل دوربین انجام دهید که شما هم از انجام دادن آن هراس دارید،چه کار باید بکنید؟
الف) بدانید که ترس بر طرف خواهد شد و این کار را انجام دهید
ب) به گزارشگر بگویید که اطلاعاتی را که او در پی آن است را  نمی دانید
ج) مشکل را با مسئول خود در میان بگذارید
د) پنهان شوید تا گزارشگر نتواند شما را پیدا کند

12- شما در یک صحنه تصادف اتومبیل هستید،گزارشگر از شما می پرسد که چه تعداد افراد در ماشین بودند،شما چه کار می کنید؟
الف) براحتی میگویید " نظری ندارم"
ب)به گزارشگر بگویید که به او ربطی ندارد
ج)بخاطر اینکه مطمئن نیستید یک جواب ساختگی به او اعلام کنید
د) اطلاعات لازم را به گزارشگر بدهید

13- کدامیک از موارد زیر نمیتواند مثالی از نوآوری در رسانه محسوب شود؟
الف)ترفیع سازمانی
ب)جلسه ای برای بحث بر سر برنامه های انضباطی تازه
ج)نمایش تجهیزات تازه
د)ارائه گواهینامه به دانش آموختگان

14- در یک حادثه جنجالی مانند بمب گذاری، اجازه ندادن به پوشش خبری این حادثه بهترین انتخاب است
الف)درست
ب)نادرست

15- یک نیروی امداد حاضر در صحنه حادثه باید نظر خود را در تمامی موارد زیر براحتی بیان کند به جز
الف)محل تصادف
ب) تعداد قربانیان
ج)چیزی که بعد از رسیدن به محل حادثه مشاهده کرده است
د) تخمین زدن در مورد زمان آخرین سرویس و بازدید چراغ احتیاط

====================
کلید سوالات پیش آزمون

1. ج             2. ب               3. ب              4.ب                 5. الف

6.الف          7.الف               8.ج                9.ب                10.د

11.ج          12.د                13.ب            14.ب                15.د

No comments: