تلاش برای نجات کوهنوردان ایرانی در قله ی برودپیک


سه نفراز تیم 5 نفره کوهنوردان مستقل باشگاه کوهنوردی آرش، پس از پایان صعود از مسیری نو به قله ی 8047 متری برودپیک (Broad Peak)  و در هنگام بازگشت به دلیل دید کم و اشتباه در مسیر یابی با مشکل مواجه شدند.

پویا کیوان، آیدین بزرگی و مجتبی جراحی گروه صعود نهایی این تیم موفق شدند روز سه شنبه ۲۵ تیر۱۳۹۲ حوالی ساعت  ۱۶:۳0 با تماس کوتاه، پایان مسیرجدید بر روی سمت جنوب غربی قله را به نام مسیرایرانیان مخابره کنند اما تا زمان تنظیم این خبر موفق به بازگشت به چادر خود در ارتفاع پایین نشده و تلاش برای کمک به آنها ادامه دارد.
رامین شجاعی سرپرست و طراح این اصلی این برنامه و افشین سعیدی دیگر عضو این تیم در کمپ سه در انتظار بازگشت همراهان خود هستند.

بر اساس آخرین گزارش منتشر شده در سایت کوه نیوز و به استناد گزارش کیومرث بابازاده مدیر برنامه ی این صعود تلاش چند باربر ارتفاع پاکستانی در روز جمعه برای رسیدن به محل بی نتیجه مانده است این درحالی است که کوهنوردان حاضر در منطقه از جمله کوهنوردان کشور سوئیس به سمت ارتفاعات بالاتر حرکت کرده اند.

سایت باشگاه آرش در آخرین گزارش خود که ساعت 22:00 جمعه منتشر کرد خبر از حرکت شبانه ی دو باربر ارتفاع برای آغاز تجسس در ساعات اولیه ی صبح شنبه  و نیز حرکت کوهنوردان سوئیسی برای ملحق شدن به آنها داد.

آخرین تماس کوهنوردان ایرانی که در ارتفاع 7800 متری زمینگیر شده اند مقارن با ساعت 10 صبح جمعه 28 تیر بود که در این تماس آیدین بزرگی وضعیت را بحرانی اعلام کرده است.

گزارش راحل عدنان خبرنگار حاضر در منطقه  که  در Explorersweb منتشر شده حکایت دارد  آیدین بزرگی در تماس روز پنج شنبه با سرپرست تیم از وخیم بودن شرایط، پاره شدن چادرو اتمام آذوقه و آب همراه  خبر داده است.

 براساس گزارش امور بین الملل فدراسیون کوهنوردی و صعود های ورزشی منتشر شده درسایت فدراسیون کوهنوردی تماس های مستمری با رییس فدراسیون کوهنوردی پاکستان و دیگر افراد و نهاد های موثر برقرار است.

این تیم 5 نفره به سرپرستی رامین شجاعی در 20 خرداد ایران را به مقصد برودپیک دررشته کوه قره قروم (هیمالیای پاکستان) و با پشت سر گذاشتن مشکلات بسیار اداری و مالی ترک کرد.

تلاش سال 2009 تیم دو نفره ی رامین شجاعی و کاظم فریدیان با حاشیه و ناکام بود. در آن سال مسیر کامل تا قله صعود نشد.
No comments: